Școala Primară ,,Wilhelm Moldovan” Constanța

Proiectul Școlii “Wilhelm Moldovan” este un proiect ce s-a dezvoltat constant începând cu anul 2007. După înființarea unui centru de zi cu program de grădiniță, s-a resimțit nevoia realizării atât a unei grădinițe cât și a unei școli primare pentru continuitate.

Copiii beneficiază de o bază didactică îmbogățită de la un an la altul având la dispoziție trei săli de clasă amenajate la standarde europene.

Diversitatea este unul dintre cuvintele cheie în abordarea educațională a școlii, aici învățând copii de naționalități diverse (români, norvegieni, chinezi etc) și provenind din familii de confesiuni religioase diferite (ortodoxe – cele mai multe, adventiste, penticostale sau baptiste).

De altfel, acest lucru nu este întâmplător: chiar dacă școala și grădinița “Wilhelm Moldovan” sunt coordonate de Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, acestea sunt deschise tuturor copiilor, fără diferențe, respectând identitatea fiecărui elev, oferind în același timp valorile creștine și seriozitatea studiului.

Pe lângă curricula obligatorie, similară cu a oricărei grădinițe sau școli, copiii au posibilitatea de participa la cursuri opționale de pian și vioară, muzică instrumentală sau corală, limbi străine, club de pictură și chiar gimnastică cu profesori de sport campioni olimpici de nivel mondial.

Abordarea holistică prin care se dezvoltă atât intelectul, dar și fizicul și valorile importante pentru un caracter puternic, face din acest Centru Educațional din Constanța un model.

Contact:

Adresa: Str. Eliberării nr.1A
Web: http://www.scoalawmoldovan.ro/

Notă: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea se remarcă în rândul bisericilor creștine prin faptul că deține unul dintre cele mai dezvoltate sisteme educaționale protestante din lume cu 7.800 școli, colegii și universități ce asigură educația a peste 1.650.000 de persoane sub îndrumarea a 85.000 profesori.

Această rețea de școli, dintre care numeroase au primit recunoașterea publică pentru activitatea desfășurată, oferă educație creștină la nivel preuniversitar, universitar și postuniversitar, punând un accent deosebit pe dezvoltarea mentalității de slujire a societății.

 

 

TrimiteGoogle+0Facebook0Twitter0Pinterest0